STRONA INTERNETOWA
z WCAG 2.1
dla Twojej Firmy.

  Wybierz Proadax

  i skorzystaj z profesjonalnej usługi
  pełnego wdrożenia STANDARDU WCAG 2.1!

  Projektujemy strony internetowe zgodne ze standardem WCAG,
  implementujemy WCAG 2.1 na poziomie AA,
  oferujemy doradztwo i support oraz przeprowadzamy analizę wstępną WCAG.

  Proadax to firma z doświadczeniem w projektowaniu nowoczesnych stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG 2.1 dla urzędów, szkół, administracji i szeroko pojętych instytucji sektora publicznego. Tworzymy strony od podstaw oraz dokonujemy modernizacji na już istniejących witrynach. Kwestia aktualizacji oraz profesjonalne wsparcie nie jest nam obce. Doskonale rozumiemy ideę tworzenia stron www, które będą spełniały wymogi dostępności cyfrowej w oparciu o WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Coraz mniej czasu na implementację…

  Standard WCAG 2.1 to nie tylko prawny obowiązek,
  za którego niespełnienie grożą kary finansowe
  – to także wysoki komfort korzystania ze strony internetowej podmiotu publicznego
  przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Moduł WCAG
  to same korzyści:

  • uniknięcie kar finansowych
  • dostosowanie do aktualnych przepisów
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu
  • przyjazny i bardziej funkcjonalny interfejs
  • interakcja z większą liczbą użytkowników
  • pomoc osobom z grup defaworyzowanych
  • prestiż i zaufanie w oczach obywateli

  Proadax oferuje rozwiązania dedykowane
  do potrzeb każdej instytucji.

  Doświadczeni profesjonaliści z branżowym certyfikatem
  przeprowadzą pełne wdrożenie WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Nowoczesna administracja publiczna polega na wdrożeniu pakietu funkcjonalnych rozwiązań online, które pomagają obywatelom w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z nich jest właśnie standard WCAG 2.1, czyli ściśle określone wytyczne wydatnie podnoszące czytelność i przejrzystość urzędowych stron www ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników niepełnosprawnych. To najprostszy sposób, aby postulowana zasada dostępności cyfrowej stała się faktem.

  Co ciekawe, implementacja rozwiązań z zakresu standardu WCAG 2.1 na poziomie AA sprawdza się zarówno na witrynach instytucjonalnych, jak i firm prywatnych. Warto być widocznym dla wszystkich, choćby z tego względu, że w Polsce żyje ok. 3 mln osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a znaczna część z nich jest aktywnymi użytkownikami i konsumentami treści w Internecie.

  W obecnych czasach standard WCAG to konieczność, zwłaszcza że jego wdrożenie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Brak spełnienia tych wymagań może skończyć się nałożeniem kary w wysokości 10 000 zł. Warto wiedzieć, że dostosowanie strony internetowej urzędu nie polega wyłącznie na dodaniu wtyczki. To bardziej złożony proces, który uwzględnia również najlepsze zasady UI/UX oraz tzw. dobre praktyki. W efekcie osoby niepełnosprawne, a także seniorzy mogą bez stresu korzystać z usług elektronicznych oferowanych przez administrację publiczną, a ponadto cieszyć się z zaoszczędzonego czasu i lepszej jakości życia. Dostępność portalu internetowego pozwala przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w grupach defaworyzowanych jak np. osób niedowidzących czy 50+.

  Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto już teraz zgłosić się do Proadax w celu rzetelnej analizy dotychczasowej witryny. Dzięki temu działaniu można ustrzec się wielu błędów, ponieważ nie każdy element wyglądający poprawnie, spełnia wymogi standardu WCAG 2.1.

  Doświadczenie Proadax pokazuje, że zgłaszające się instytucje można podzielić na dwie grupy:

  1. nie posiadają rozwiązań z zakresu WCAG, dlatego zlecają wykonanie pełnego wdrożenia WCAG 2.1 na poziomie AA, aby spełnić wymagania zawarte w przepisach i uniknąć dotkliwych kar finansowych;
  2. posiadają wdrożony WCAG, ale administratorzy serwisów nie mają pewności, czy wszystko jest w porządku, dlatego proszą Proadax o weryfikację, której wyniki najczęściej pokazują, że serwis jest zgodny z prawnym obowiązkiem dostępności cyfrowej.

  Niewiele instytucji jest świadomych, że najlepsze wyniki zapewnia budowa nowego serwisu w oparciu o nowoczesne rozwiązania i technologie, które są w pełni kompatybilne z wymogami stawianymi przez WCAG 2.1 na poziomie AA. Warto rozważyć taką opcję, zwłaszcza jeśli dotychczasowa strona nie otrzymywała profesjonalnego wsparcia.

  • postrzegalność – możliwość korzystania ze strony www za pomocą dostępnych zmysłów w zależności od rodzaju niepełnosprawności
  • funkcjonalność – pakiet rozwiązań ułatwiających odnajdywanie i korzystanie z treści i funkcji niezależnie do sposobu nawigacji
  • zrozumiałość – widoczne i łatwe w zrozumieniu treści oraz spójny i intuicyjny wygląd strony pomagający w załatwianiu spraw urzędowych
  • solidność (kompatybilność) – dopa