STRONA INTERNETOWA
z WCAG 2.1
dla Twojej Firmy.

  Wybierz Proadax

  i skorzystaj z profesjonalnej usługi
  pełnego wdrożenia STANDARDU WCAG 2.1!

  Projektujemy strony internetowe zgodne ze standardem WCAG,
  implementujemy WCAG 2.1 na poziomie AA,
  oferujemy doradztwo i support oraz przeprowadzamy analizę wstępną WCAG.

  Proadax to firma z doświadczeniem w projektowaniu nowoczesnych stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG 2.1 dla urzędów, szkół, administracji i szeroko pojętych instytucji sektora publicznego. Tworzymy strony od podstaw oraz dokonujemy modernizacji na już istniejących witrynach. Kwestia aktualizacji oraz profesjonalne wsparcie nie jest nam obce. Doskonale rozumiemy ideę tworzenia stron www, które będą spełniały wymogi dostępności cyfrowej w oparciu o WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Coraz mniej czasu na implementację…

  Standard WCAG 2.1 to nie tylko prawny obowiązek,
  za którego niespełnienie grożą kary finansowe
  – to także wysoki komfort korzystania ze strony internetowej podmiotu publicznego
  przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Moduł WCAG
  to same korzyści:

  • uniknięcie kar finansowych
  • dostosowanie do aktualnych przepisów
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu
  • przyjazny i bardziej funkcjonalny interfejs
  • interakcja z większą liczbą użytkowników
  • pomoc osobom z grup defaworyzowanych
  • prestiż i zaufanie w oczach obywateli

  Proadax oferuje rozwiązania dedykowane
  do potrzeb każdej instytucji.

  Doświadczeni profesjonaliści z branżowym certyfikatem
  przeprowadzą pełne wdrożenie WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Nowoczesna administracja publiczna polega na wdrożeniu pakietu funkcjonalnych rozwiązań online, które pomagają obywatelom w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z nich jest właśnie standard WCAG 2.1, czyli ściśle określone wytyczne wydatnie podnoszące czytelność i przejrzystość urzędowych stron www ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników niepełnosprawnych. To najprostszy sposób, aby postulowana zasada dostępności cyfrowej stała się faktem.

  Co ciekawe, implementacja rozwiązań z zakresu standardu WCAG 2.1 na poziomie AA sprawdza się zarówno na witrynach instytucjonalnych, jak i firm prywatnych. Warto być widocznym dla wszystkich, choćby z tego względu, że w Polsce żyje ok. 3 mln osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a znaczna część z nich jest aktywnymi użytkownikami i konsumentami treści w Internecie.

  W obecnych czasach standard WCAG to konieczność, zwłaszcza że jego wdrożenie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Brak spełnienia tych wymagań może skończyć się nałożeniem kary w wysokości 10 000 zł. Warto wiedzieć, że dostosowanie strony internetowej urzędu nie polega wyłącznie na dodaniu wtyczki. To bardziej złożony proces, który uwzględnia również najlepsze zasady UI/UX oraz tzw. dobre praktyki. W efekcie osoby niepełnosprawne, a także seniorzy mogą bez stresu korzystać z usług elektronicznych oferowanych przez administrację publiczną, a ponadto cieszyć się z zaoszczędzonego czasu i lepszej jakości życia. Dostępność portalu internetowego pozwala przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w grupach defaworyzowanych jak np. osób niedowidzących czy 50+.

  Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto już teraz zgłosić się do Proadax w celu rzetelnej analizy dotychczasowej witryny. Dzięki temu działaniu można ustrzec się wielu błędów, ponieważ nie każdy element wyglądający poprawnie, spełnia wymogi standardu WCAG 2.1.

  Doświadczenie Proadax pokazuje, że zgłaszające się instytucje można podzielić na dwie grupy:

  1. nie posiadają rozwiązań z zakresu WCAG, dlatego zlecają wykonanie pełnego wdrożenia WCAG 2.1 na poziomie AA, aby spełnić wymagania zawarte w przepisach i uniknąć dotkliwych kar finansowych;
  2. posiadają wdrożony WCAG, ale administratorzy serwisów nie mają pewności, czy wszystko jest w porządku, dlatego proszą Proadax o weryfikację, której wyniki najczęściej pokazują, że serwis jest zgodny z prawnym obowiązkiem dostępności cyfrowej.

  Niewiele instytucji jest świadomych, że najlepsze wyniki zapewnia budowa nowego serwisu w oparciu o nowoczesne rozwiązania i technologie, które są w pełni kompatybilne z wymogami stawianymi przez WCAG 2.1 na poziomie AA. Warto rozważyć taką opcję, zwłaszcza jeśli dotychczasowa strona nie otrzymywała profesjonalnego wsparcia.

  • postrzegalność – możliwość korzystania ze strony www za pomocą dostępnych zmysłów w zależności od rodzaju niepełnosprawności
  • funkcjonalność – pakiet rozwiązań ułatwiających odnajdywanie i korzystanie z treści i funkcji niezależnie do sposobu nawigacji
  • zrozumiałość – widoczne i łatwe w zrozumieniu treści oraz spójny i intuicyjny wygląd strony pomagający w załatwianiu spraw urzędowych
  • solidność (kompatybilność) – dopasowanie witryny i jej treści do większości dostępnych na rynku technologii, sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

  Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami dla
  standardu WCAG 2.1

  Jest to zbiór określonych ustawą wytycznych, które mówią o zasadach dostępności cyfrowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki wdrożeniu tych zasad, takie osoby będą mogły bez przeszkód korzystać z treści i usług udostępnianych przez daną instytucję. Zgodnie z prawem do końca 2021 r. instytucje publiczne w Polsce powinny na swoich witrynach internetowych wdrożyć standard WCAG 2.1 na poziomie AA. Dotyczy to stron dotychczasowych oraz tych, które powstaną. Aby dowiedzieć się więcej, warto zapoznać się z ustawą.

  Jednostki administracji publicznej nie powinny zwlekać z wdrożeniem standardu, ponieważ ustawodawca przewidział kary finansowe w razie niespełnienia tego obowiązku. Przepisy określają wysokość takiej kary na kwotę 10 000 zł.

  Podmioty publiczne, które udostępniają swoje strony internetowe i aplikacje mobilne, mają obowiązek dostosowania ich do standardu WCAG 2.1. Przykładowe podmioty to: urzędy miast i gmin, przedszkola, szkoły, uczelnie, muzea, jednostki kultury, służby mundurowe, sądy, prokuratury, przychodnie zdrowia, szpitale, instytucje finansowe oraz inne jednostki administracji rządowej i samorządowej.

  Warto podkreślić, że jest to wymóg ustawowy, który jasno precyzuje na czym polega dostępność cyfrowa i zasady standardu WCAGUstawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

  Zdecydowanie nie! Każda ingerencja osoby niekompetentnej w zakresie wdrażania standardu WCAG może oznaczać nieprawidłowe działanie serwisu, a więc brak cyfrowej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Co istotne, dostosowanie witryny do wspomnianych wymogów, wbrew obiegowej opinii, nie polega na instalacji wtyczki/modułu odpowiadającego za zwiększenie czcionki czy kontrastu. Standard WCAG już z samej definicji jest pojęciem znacznie szerszym oraz obejmuje 4 zasady (postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność). Ponadto, wiąże się ze spełnieniem ściśle określonych wymagań technicznych.

  Dlatego w tym przypadku samo zainteresowanie tematem nie wystarczy. Niezbędne będzie zlecenie usługi fachowcowi, który posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w implementacji standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, ale także doświadczenie przy wdrażaniu tego typu rozwiązań. Podsumowując, działanie na własną rękę bez znajomości rozwiązań i posiadania praktyki może w najlepszym wypadku skończyć się problemami z działaniem serwisu, a w najgorszym nałożeniem dotkliwych kar finansowych przez organy nadzorujące.

  Odpowiedź na to pytanie zależy od tak wielu czynników, że podanie jednej kwoty jest bardzo trudne. Na sam standard WCAG 2.1 składa się ok. 50 komponentów, których wdrożenie, sprawdzenie lub aktualizacja wiąże się z zupełnie różnym zakresem prac.

  Bardzo wiele zależy od rozwiązań już zastanych, a więc jaką technologię wykorzystano do budowy strony oraz inne kwestie, które mogą generować lub ograniczyć koszty. Równie ważny jest stopień skomplikowania czy rozbudowania serwisu, w którym zamierzamy wdrożyć standard WCAG. Tu zależność jest prosta – im więcej podstron i komplikacji, tym cena będzie wyższa.

  Nie czekaj na nałożenie kary,
  tylko już teraz zostaw kontakt,
  a nasz specjalista wykona wstępną analizę
  oraz pełne wdrożenie standardu WCAG 2.1!

  Proadax – wprowadzamy instytucje publiczne na wyższy poziom!

  Chcę to!

   Masz wątpliwości? Porozmawiajmy!

   Zadzwoń +48 796 299 146