Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000 (dalej: „Proadax”), adres e-mail: [email protected], tel.: +48 796 299 146.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w celu możliwości zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
  1. kontaktowanie się z osobami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
  2. obsługa próśb i uprawnień Klientów przekazywanych w szczególności w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  3. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  4. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  5. udzielanie informacji o działalności firmy, zrealizowanych projektach, aktualnej ofercie i promocjach.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych ze świadczeniem usług, w tym biuro rachunkowe, kancelaria prawna, obsługa IT.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych lub przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub uniemożliwienie świadczenia na rzecz Pana/Pani usług, wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi.
 10. Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Proadax będącym administratorem lub przez stronę trzecią z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do wniesienia sprzeciwu.
 11. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera

Dołącz do naszej społeczności i zostaw nam swojego maila. Co jakiś czas otrzymasz od nas wskazówki, ciekawostki i newsy ze świata www oraz marketingu!

Zostaw swój telefon, oddzwonimy wkrótce Niedostępni

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw numer, oddzwonimy
do Ciebie.