Blog

Jak uchronić się przed Spaghetti Javascript?

Termin „Spaghetti JavaScript” odnosi się do kodu w języku JavaScript, który jest trudny do zrozumienia, utrzymania i rozwijania, ponieważ jest chaotyczny i nieuporządkowany.

Aby uniknąć Spaghetti JavaScript i utrzymać kod w lepszym porządku, można zastosować kilka praktyk programistycznych.

Oto kilka wskazówek, aby zapobiec temu zjawisku, oraz aby inne osoby pracujące nad projektem mogły bez problemu się w nim odnaleźć:

 1. Modularyzacja kodu: Podziel kod na mniejsze, logiczne moduły, np. poprzez korzystanie z funkcji i klas do zorganizowania kodu. Spróbuj zastosować wzorce projektowe, takie jak Moduł, Singleton, czy Obserwator. Działają one jako szablony, które można stosować do rozwiązywania konkretnej kategorii problemów.
 2. Zastosowanie zasad SOLID: Zasady SOLID (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion) są zasadami projektowania oprogramowania, które pomagają w utrzymaniu elastycznego i zrozumiałego kodu.
 3. Przestrzeganie konwencji nazewnictwa: Używaj zrozumiałego i konsekwentnego nazewnictwa dla zmiennych, funkcji i klas. Stosuj konwencje nazewnictwa przyjęte w społeczności JavaScript np. camelCase dla zmiennych i funkcji, PascalCase dla klas. W konwencji camelCase, pierwsze słowo zaczyna się od małej litery, a każde kolejne zaczyna się od wielkiej litery. Jest to popularny sposób nadawania nazw w językach, takich jak JavaScript, Java, C#, Python, itp. Przyjęcie jednolitej konwencji nazewnictwa w kodzie źródłowym ułatwia czytanie i zrozumienie kodu przez inne osoby (lub nawet przez siebie w przyszłości).
 4. Zastosowanie komentarzy: Dodawaj komentarze do skomplikowanych fragmentów kodu, aby pomóc innym programistom (lub sobie w przyszłości) zrozumieć, za co dany blok odpowiada.
 5. Testowanie jednostkowe: Twórz testy jednostkowe, które sprawdzają poprawność działania poszczególnych fragmentów kodu. Pomaga to w identyfikowaniu błędów i utrzymywaniu poprawności kodu.
 6. Używanie narzędzi do analizy statycznej kodu: Przykładem takiego narzędzia jest ESLint, które pomaga w automatycznym sprawdzaniu zgodności z regułami kodowania i identyfikacji potencjalnych problemów.
 7. Dokumentacja: Twórz dokumentację kodu, opisując funkcje, klasy i moduły. Jednym z takich narzędzi jest JSDoc, które pozwala generować automatyczną dokumentację na podstawie komentarzy w kodzie.
 8. Utrzymywanie aktualności: Regularnie aktualizuj zależności i biblioteki, aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawek bezpieczeństwa. Zwróć uwagę, że aktualizacja bibliotek może wiązać się z dużymi zmianami w kodzie, ponieważ niektóre komponenty mogą okazać się przestarzałe i konieczne będzie znalezienie innego rozwiązania.
 9. Code Reviews: Przeprowadzaj regularne przeglądy kodu zespołowego, aby umożliwić innym programistom zrozumienie kodu i zgłaszanie ewentualnych problemów.
 10. Refaktoryzacja: Regularnie przeprowadzaj refaktoryzację kodu, eliminując powtarzający się kod, usuwając nieużywane fragmenty i poprawiając strukturę.

Podsumowanie o Spaghetti Javascript

Przestrzeganie tych praktyk pomoże w utrzymaniu klarownego, zorganizowanego i łatwego do zrozumienia  kodu w języku JavaScript, a jednocześnie minimalizuje ryzyko „Spaghetti JavaScript”.  Zorganizowany kod jest łatwiejszy w optymalizacji pod kątem wydajności. Dodatkowo minimalizuje to ryzyko pojawienia się błędów w trakcie dalszej pracy nad kodem. Pilnuj swojego kodu Javascript, aby ułatwić sobie i innym pracę w przyszłości.

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera

Dołącz do naszej społeczności i zostaw nam swojego maila. Co jakiś czas otrzymasz od nas wskazówki, ciekawostki i newsy ze świata www oraz marketingu!

Jesteśmy teraz dostępniDostępni

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw numer, oddzwonimy
do Ciebie.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (Proadax sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5 32-640 Zator, NIP: 677 24 51 183)

  2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.

  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.

  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.

  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).